Cultura Catalana.cat

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Les 4 Grans Cròniques

Les 4 grans cròniques mostren una visió d'allò que fou la corona Catalano-Aragonesa dels segles XIII i XIV, de l'expansió política i comercial per la Mediterrània.

La Crònica de Bernat Desclot

La Crònica de Ramon Muntaner

El Libre dels feyts, del rei Jaume I

Crònica de Pere el Cerimoniós

La Poesia dels trobadors

Amb la prosa funcional ja afermada al segle XIII, el català es va anar introduint a la poesia dels trobadors

A la població de Besalú, el trobador Ramon Vidal va escriure, abans de 1250, el tractat gramatical neollatí més antic que es coneix, "Las rasós de trobar".

La fortuna dels Catalanorum...........

Edat Mitjana

Llibres gravats S XIV al XVIII

S-XVI al XVIII

Durant els segles XVI i XVII la Cultura Catalana va patir la presió de dues importants cultures: "El Siglo de Oro Español" i les Lletres Franceses.

Francesc Vicent Garcia

Francesc Fontanella

Rafael d'Amat i de Cortada

Joan Ramis i Ramis

Literatura Catalana S-XIX

Teatre

Forum Iudicum

S-XII

Coincidint amb la redacció de les primeres obres deRamon Llull, apareixen les mostres més antigues de textos històrics en llengua catalana (El "Forum iudicum")

S-XIII

Les Homilies d'Organya

El recull de sermons més antic que s'ha trobat,les "Homilies d'Organyà" data de1203

S-XIV

Francesc Eiximenis

Sant Vicent Ferrer

Anselm Turmeda (Ab l'oració S....)

Bernat Metge

Andreu Febrer

Jordi de San Jordi

S-XV

Ausiàs March

Joan Roís de Corella

Isabel de Villena

Jaume Roig

Joanot Martorell (Tirant le blanc)

Autor anònim (Curial e Güelfa)

 

 

 

bustia@culturacatalana.cat